top of page

Om meg

Anchor 1
Om meg

Jeg er opptatt av å møte hele deg, med din historie og med de tanker og følelser du har. Ved å møte deg der du er, ønsker jeg å bidra til at du kan få økt bevissthet på egne følelser, reaksjoner og handlinger. Gjennom å bli bedre kjent med deg selv, skapes muligheten for at du kan anerkjenne deg selv som du er og se de valgmulighetene som finnes.

I terapirommet ønsker jeg å være aktiv tilstede og skape et trygt sted, slik at vi sammen kan utforske det som er viktig for deg.  Dette gjør vi gjennom samtaler og/eller kreative metoder. 

Erfaring

Jeg har mange års erfaring med å jobbe med mennesker som har det vanskelig og som trenger støtte til selv å kunne mestre de livsutfordringene de står i. Jeg har også jobbet mye med veiledning og fag -og organisasjonsutvikling. 

Ved siden av min praksis som gestaltpsykoterapeut jobber jeg i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med psykiske vansker (BUP).  Jeg har også lang arbeidserfaring fra senter mot incest og seksuelle overgrep i Oslo, samt det kommunale rusfeltet. I tillegg har jeg jobbet i NAV og i bydel med psykisk helse og arbeid.

Utdanning
Jeg er utdannet sosionom og gestaltpsykoterapeut med to års etterutdanning i gestaltterapi. I tillegg har jeg veilederutdanning og er godkjent gestaltveileder MNGF. Jeg har også tilleggsutdanning innen sosiologi og administrasjon/ledelse. 
bottom of page