top of page

Gestaltterapi

Gestalt kan oversettes til et meningsfylt hele.

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi og bygger bl.a på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

 

Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

 

Gjennom å bli bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger er det mulig å erkjenne seg selv, samt se seg selv og hvilke valgmuligheter som finnes. Denne prosessen skapes gjennom samtale, men kan også skapes gjennom bruk kreative metoder.

 

Gestaltterapi brukes også til å bearbeide tidligere, uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling.

bottom of page